(อ.เมืองนนทบุรี) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีปลานิลที่เลี้ยงในบ่อมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน @อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.เมืองนนทบุรี) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีปลานิลที่เลี้ยงในบ่อมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน @อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอบางใหญ่ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าปลานิลที่เลี้ยงไว้ในบ่อหน้าบ้านมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน จึงได้ทำการจับและขนย้ายปลาบางส่วนออกไป เพื่อให้มีความหนาแน่นน้อยลง และแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตีน้ำในบ่อเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอ ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  147   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  105  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   86  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  79  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  78  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ