(อ.เมืองนนทบุรี) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีปลานิลที่เลี้ยงในบ่อมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน @อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.เมืองนนทบุรี) การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีปลานิลที่เลี้ยงในบ่อมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน @อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมกับประมงอำเภอบางใหญ่ แก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าปลานิลที่เลี้ยงไว้ในบ่อหน้าบ้านมีจำนวนมากและเกิดการตายทุกวัน จึงได้ทำการจับและขนย้ายปลาบางส่วนออกไป เพื่อให้มีความหนาแน่นน้อยลง และแนะนำให้ติดตั้งเครื่องตีน้ำในบ่อเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้เพียงพอ ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81   (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   67  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   66  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   66  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  62  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ