(อ.บางใหญ่) ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) @อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางใหญ่) ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) @อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และประมงอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้ง บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีเกษตรกรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ตระเวนจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามวันละ 40-50 กิโลกรัม เนื่องจากไม่มีพ่อค้าไปรับซื้อที่ฟาร์ม โดยวันและเวลาที่มาจำหน่ายจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ได้แจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และแจ้งให้เกษตรกรทราบว่าสามารถขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงปลอดภัยไร้โควิด -19 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  147   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  105  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   87  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  79  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  78  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ