(อ.บางใหญ่) ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) @อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางใหญ่) ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้งตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) @อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 5 มกราคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และประมงอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายกุ้ง บริเวณด้านหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พบว่ามีเกษตรกรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี ตระเวนจำหน่ายกุ้งขาวและกุ้งก้ามกรามวันละ 40-50 กิโลกรัม เนื่องจากไม่มีพ่อค้าไปรับซื้อที่ฟาร์ม โดยวันและเวลาที่มาจำหน่ายจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ได้แจ้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และแจ้งให้เกษตรกรทราบว่าสามารถขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงปลอดภัยไร้โควิด -19 ได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ที่ฟาร์มตั้งอยู่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  106   ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  88  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   80  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  75  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  67  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   63  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   63  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   62  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ