กรมประมงรับรองมาตรฐานสินค้าประมง ไร้โควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


กรมประมงรับรองมาตรฐานสินค้าประมง ไร้โควิด-19 

ประชาสัมพันธ์


 

กรมประมงได้ออกประกาศรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห่วงโซ่สินค้าประมงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยใบรับรองมีอายุ 1 ปี แยกประเภทเป็น

          1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. ตลาดค้าปลีก โมเดิร์นเทรด

          3. เรือประมง สะพานปลา ท่าเทียบเรือ

โดยจะมีเครื่องหมายรับรองบรรจุภัณฑ์อย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเพื่อดึงความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคสินค้า ดังนั้น ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการ มายื่นขอการรับรองดังกล่าวได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลีรัตน์ มูสิกะสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โทร. 063 393 911 หรือ 02 595 0982 - 3

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  150   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  111  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   97  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   96  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   90  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   89  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  89  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ