กรมประมงรับรองมาตรฐานสินค้าประมง ไร้โควิด-19

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


กรมประมงรับรองมาตรฐานสินค้าประมง ไร้โควิด-19 

ประชาสัมพันธ์


 

กรมประมงได้ออกประกาศรับรองมาตรฐานการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในห่วงโซ่สินค้าประมงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยใบรับรองมีอายุ 1 ปี แยกประเภทเป็น

          1. ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

          2. ตลาดค้าปลีก โมเดิร์นเทรด

          3. เรือประมง สะพานปลา ท่าเทียบเรือ

โดยจะมีเครื่องหมายรับรองบรรจุภัณฑ์อย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเพื่อดึงความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคสินค้า ดังนั้น ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบการ มายื่นขอการรับรองดังกล่าวได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

 

มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวลีรัตน์ มูสิกะสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง โทร. 063 393 911 หรือ 02 595 0982 - 3

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  90   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  79  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   67  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   66  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ