ข้อปฏิบัติการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ข้อปฏิบัติการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย 

ประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ : เกษตรกร/ผู้ประกอบการ ด้านปลาสวยงาม (ปลากัด) ที่มีการจำหน่ายทางออนไลน์และต้องการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย (202 แห่ง) ให้ดำเนินการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ทบ.2 ก่อนจะดำเนินการส่งปลากัด

 

สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด/สำนักงานประมงอำเภอ ในพื้นที่ที่ประกอบกิจการ

 

รายชื่อที่ทําการไปรษณีย์ไทยที่เปิดให้บริการรับจัดส่งปลากัด >> Download

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  146   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  104  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   93  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  78  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  78  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  75

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ