(อ.ปากเกร็ด) ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำหน้าวัด @อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ปากเกร็ด) ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำหน้าวัด @อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณหน้าวัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 วัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  151   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  114  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   99  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   98  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   92  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   83  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   82  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ