(อ.ปากเกร็ด) ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำหน้าวัด @อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ปากเกร็ด) ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ & ติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำหน้าวัด @อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามจับสัตว์น้ำในเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณหน้าวัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 วัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81   (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   67  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   66  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  63  (อ.ปากเกร็ด) ตรวจประเมินและติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ