ร้านจำหน่ายอาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ร้านจำหน่ายอาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ 

ประชาสัมพันธ์


ชื่อร้าน : ราชาปลาทอง บางใหญ่
สินค้า : อาหาร / อุปกรณ์ / เวชภัณฑ์ / ฯลฯ
ที่อยู่ : 61/403 หมู่ที่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ : 02-903 0712, 081-987 7344
Facebook : ราชาปลาทอง บางใหญ่
Shopee : ราชาปลาทอง-petshop

 

ชื่อฟาร์ม : นายภควร การย์บรรจบ
สินค้า : ปลาปอมปาดัวร์, อาหารปลาปอมปาดัวร์
ที่อยู่ : 77/33 ซอยนนทบุรี 52 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 098-245 2451
Facebook : Pakavon Karnbunchob

 

ชื่อฟาร์ม : 
สินค้า : 
ที่อยู่ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
Facebook : 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  180   การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  163  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   121  (อ.บางบัวทอง) การประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามเครื่องมือการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย   80  การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ ศพก.   76  (อ.บางกรวย) ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร   73  (อ.บางใหญ่) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP และประชาสัมพันธ์ระบบ Fisheries...  73  ระบบสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไท...  73  (อ.บางกรวย) ต่ออายุ GAP ของเกษตรจำนวน 18 ราย   71  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ