(อ.ปากเกร็ด & อ.บางใหญ่) ประชาสัมพันธ์เขตที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ & ตรวจสอบการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ปากเกร็ด & อ.บางใหญ่) ประชาสัมพันธ์เขตที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ & ตรวจสอบการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบมายให้ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณอำเภอปากเกร็ด และเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ ตรวจสอบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย ตามที่มีผู้ร้องเรียน ผลการตรวจสอบได้ตรวจยึดลอบพับได้ ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 6 เมตร จำนวน 1 ปาก และ ขนาดกว้าง 0.75 เมตร ยาว 4 เมตร จำนวน 3 ปาก ที่บริเวณคลองเจริญสุข ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และได้ทำการลงบันทึกประจำวันที่ สภ.บางแม่นาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81   (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   67  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   66  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  63  (อ.ปากเกร็ด) ตรวจประเมินและติดตามร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ