(อ.ไทรน้อย) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ไทรน้อย) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี (นายชาญชัย ศรศรีวิชัย) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี ส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านการประมง) จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 50,000 ตัว ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  147   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  105  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   86  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  79  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  78  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ