(อ.ไทรน้อย) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ไทรน้อย) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรในโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” @สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และประมงอำเภอไทรน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดการเสวนาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี (นายชาญชัย ศรศรีวิชัย) เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี ส่งมอบพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ “ตู้กับข้าวหลังบ้าน” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านการประมง) จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 8 (พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 50,000 ตัว ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรจำกัด ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  106   ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  88  พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   80  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  74  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  67  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  66  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   63  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   62  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   61  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   60


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ