(อ.ปากเกร็ด & อ.เมืองนนทบุรี) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง และเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ @ลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ปากเกร็ด & อ.เมืองนนทบุรี) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง และเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ @ลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวกัญกาญจน์ ดอนละไพร ประมงอำเภอบางกรวย และนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำบางใหญ่ ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และติดป้ายเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  88   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญช...  75  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  69  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   67  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   65  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   63  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ