(อ.ปากเกร็ด & อ.เมืองนนทบุรี) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง และเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ @ลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ปากเกร็ด & อ.เมืองนนทบุรี) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง และเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ @ลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่ อ.ปากเกร็ด และ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวกัญกาญจน์ ดอนละไพร ประมงอำเภอบางกรวย และนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำบางใหญ่ ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฤดูน้ำแดง ห้ามจับสัตว์น้ำฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และติดป้ายเขตพื้นที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำหน้าวัดในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด และอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  149   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  108  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   88  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   87  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ