ปลาประจำจังหวัดนนทบุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ปลาประจำจังหวัดนนทบุรี 

เกี่ยวกับเรา


ปลาเทพา

ชื่อสามัญ: Chao Phraya Giant Catfish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasius sanitwongsei 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  180   การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  163  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   121  (อ.บางบัวทอง) การประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามเครื่องมือการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย   80  การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ ศพก.   76  (อ.บางกรวย) ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร   74  (อ.บางใหญ่) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP และประชาสัมพันธ์ระบบ Fisheries...  73  ระบบสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไท...  73  (อ.บางกรวย) ต่ออายุ GAP ของเกษตรจำนวน 18 ราย   71  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ