การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2565 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์เทพ จันทรชิต ประมงจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และชี้แจงแผนการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งติดตามงานที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารตลาดกลางซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   93   งานพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชารวมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบ...  92  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565   77  การประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี   72  (อ.เมืองนนทบุรี) กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบป...  63  เตือน! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงอากาศแปรปรวน   61  (อ.บางกรวย) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย   57  (อ.บางบัวทอง) โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)   56  กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร...  55  (อ.บางกรวย) มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP)   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ