(อ.บางกรวย) การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต 1 ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางกรวย) การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต 1 ประจำปี 2565 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนนทบุรีมอบหมายให้นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์ ประมงอำเภอบางกรวย ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลัก (ศพก.) ของอำเภอบางกรวย เพื่อเข้ารับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของ ศพก. ซึ่งมีคณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าการเกษตร (ศพก.) ดีเด่น ระดับเขต 1 ประจำปี 2565 พร้อมทั้งเก็บข้อมูลสำหรับการพิจารณาคัดเลือกฯ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกรวย เป็นเจ้าภาพการจัดงานประกวดของ ศพก. เครือข่าย ศพก.ด้านต่าง ๆ กลุ่มแปลงใหญ่อำเภอบางกรวย และผู้นำชุมชน เข้าร่วมด้วยรับฟัง ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การยื่นคำขอการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิต ...  108   พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Nonthaburi   104  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  85  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ...  76  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  72  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565   70  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (G...  69  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  67  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำ...  66  กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ