การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรีได้จัดการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 2 (นายประวิทย์ ขำร้าย) เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมนางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยนายบุญธินันท์ สุนทโรดม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดนนทบุรี, ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, ผู้แทนสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย และนายจารุวัฒน์ เหลืองทอง เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งและเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การยื่นคำขอการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิต ...  108   พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Nonthaburi   102  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  84  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ...  75  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  72  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (G...  69  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565   69  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำ...  66  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  65  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ