(อ.บางบัวทอง) การรับฟังปัญหา แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.บางบัวทอง) การรับฟังปัญหา แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 22 มีนาคม 2565  เวลา 09.00-11.00 น. นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายอุทัย รัตนอุบล ประมงอำเภอบางบัวทอง เข้าร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังปัญหา แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การยื่นคำขอการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิต ...  108   พิธีเปิดร้าน Fisherman Shop @Nonthaburi   104  พิธีปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื...  84  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญ...  76  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  72  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565   70  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินฟาร์มตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (G...  69  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเม...  67  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำ...  66  กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ