ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ประชาสัมพันธ์


ผู้เลี้ยงหรือครอบครอง "ปลาช่อนอเมซอน" โปรดทราบ 
ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
โดยติดตามประกาศ ระเบียบปฏิบัติ และช่วงเวลาที่เปิดรับแจ้ง ได้ที่
https://www4.fisheries.go.th/fishmanagement
และ Facebook: กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง

สถานที่รับแจ้งการครอบครอง
*** ในเขตกรุงเทพมหานครแจ้งที่ สำนักงานประมงพื้นที่ กรุงเทพฯ กรมประมง
*** นอกเขตกรุงเทพมหานครแจ้งที่ สำนักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ครอบครอง

ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวปลาช่อนฯ เช่น
*** บันทึกภาพ หรือ
*** ฝังไมโครชิป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง
โทร: 0 2561 2011 หรือ 0 2562 0600 ถึง 15 ต่อ 2015
E-mail: citesdof@yahoo.com
ในวันและเวลาราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  196   การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  167  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   126  (อ.บางบัวทอง) การประชาสัมพันธ์และตรวจติดตามเครื่องมือการทำการประมงที่ผิดกฏหมาย   84  การมอบปัจจัยการผลิตโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และ ศพก.   78  ระบบสืบค้นหมายเลขไมโครชิปปลาตะพัดที่ได้มาจากการนำเข้า และเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไท...  77  (อ.บางกรวย) ตรวจสอบบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำกับเกษตรกร   76  (อ.บางกรวย) ต่ออายุ GAP ของเกษตรจำนวน 18 ราย   75  (อ.บางใหญ่) การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ GAP และประชาสัมพันธ์ระบบ Fisheries...  75  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ