การประเมินและพิจารณาคัดเลือก ศพก. ที่มีศักยภาพ ปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การประเมินและพิจารณาคัดเลือก ศพก. ที่มีศักยภาพ ปี 2565 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยนางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการการประมง และนายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์ ประมงอำเภอบางใหญ่ ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินศักยภาพ ศพก. ลงพื้นที่ประเมินและพิจารณาคัดเลือก ศพก. ที่มีศักยภาพ ปี 2565 เพื่อพัฒนาเป็น ศพก. ต้นแบบ โดยได้ลงพื้นที่ประเมิน ศพก. อำเภอบางกรวย จำนวน 2 แห่ง, อำเภอบางใหญ่ จำนวน 2 แห่ง, อำเภอบางเมืองนนทบุรี จำนวน 1 แห่ง, อำเภอปากเกร็ด จำนวน 2 แห่ง และอำเภอบางบัวทอง จำนวน 1 แห่ง โดยมีประมงอำเภอแต่ละอำเภอร่วมให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  149   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  108  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   88  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   87  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ