Line Official Account >> จีเอพี กรมประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


Line Official Account >> จีเอพี กรมประมง 

ประชาสัมพันธ์


เปิดตัวช่องทางการติดต่อสื่อสารใหม่ของหน่วยรับรอง กมป. กรมประมง

Line Official Account “จีเอพี กรมประมง”

เพื่อความสะดวกของเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสืบค้นข้อมูลผู้ผลิตสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมประมง และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่หน่วยรับรอง กมป. ให้การรับรอง

โดยสามารถแอดผ่านลิงค์ https://lin.ee/NUAuw6R

หรือแสกน QR Code

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  147   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  105  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   94  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   87  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   84  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   80  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  79  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  78  (อ.บางใหญ่) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำป...  77

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ