(อ.ไทรน้อย) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


(อ.ไทรน้อย) เก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ ประมงจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางทัศนีย์ มีนาพระ ประมงอำเภอไทรน้อย ร่วมกับนักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และชี้แจงเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลาดุก/กบ) ในกระชังบก ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลขุนศรี, หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขวาง และหมู่ที่ 8 ตำบลไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การส่งมอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ...  149   (อ.บางกรวย) ชี้แจงข้อมูลให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปล...  108  ข้อต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้   96  (อ.ไทรน้อย) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดยอดพระพิมล อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี   95  (อ.บางบัวทอง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาเค็มอบโอโซน   88  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 10/2564   86  ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง...  85  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2564   81  การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อปล่อยในกิ...  80  การสำรวจลำคลองและสถานที่เพื่อเขียนโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกราม   79

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ