การเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย 

ประชาสัมพันธ์


กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ขอให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในพื้นที่ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมาตรการด้านสุขอนามัยของประเทศมาเลเซีย ดังนี้

1. ห้ามใช้ยาที่ห้ามใช้ในการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และหากพบการจำหน่ายยาต้องห้ามให้แก่เกษตรกร ขอความอนุเคราะห์เกษตรกรให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสมายังหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่

2. ขอให้กรอกข้อมูลในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD / APPD) ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นสวมกุ้งของตนเอง / นำกุ้งของตนเองไปสวมสิทธิ์ผู้อื่น

3. สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ขอให้ระบุข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD/APPD) ทุกฉบับตามความเป็นจริง เนื่องจากการยื่นขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ณ ด่านตรวจประมง เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตรวจสอบข้อมูลหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (AFPD/APPD) ควบคู่กับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกส...  90   พิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล (Kick off) ณ วัดไทรใหญ่ - วัดไทรน้อย   81  (อ.บางกรวย) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...  70  งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงภายในธีม Fisherman Shop @Non...  70  (อ.บางบัวทอง) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำ อ๊อด ปลาเค็มอบโอโซน   68  การประชุมสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2565   67  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   67  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   66  (อ.บางกรวย) ตรวจประเมินกิจกรรม พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565   64  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ภายในธีม Fisherman Shop @Nont...  62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ