ปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 18 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรแม่สาย เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชแม่สาย เจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาแม่สาย และเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 18 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกสินค้า ได้แก่ รถบรรทุกส้ม รถบรรทุกน้ำมัน และรถบรรทุกอุปกรก่อสร้าง ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จากการตรวจสอบสินค้าถูกต้องตามสำแดง และไม่พบการลักลอบค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ