การปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


การปฏิบัติงานตรวจสอบป้องกันการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม


ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1 (เชียงราย) ได้ออกปฏิบัติงานตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน เขตอำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ผลการออกตรวจไม่พบการลักลอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต ๑ (เชียงราย) ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันลักลอบการนำเข้ากุ้งเครฟิช (Red Japan) และขอความร่วมมือในการช่วยตรวจเฝ้าระวัง ป้องกัน การลักลอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

     เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ