ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานและ แนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงานและ แนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 31 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต1(เชียงราย) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียง กรมประมง จังหวัดเชียงราย จัดรายการ "ประมงสัมพันธ์ " ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง จังหวัดเชียงราย คลื่นความถี่ FM 103.00 MHz. เพื่อประชาสัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจน แนะนำขั้นตอนการขึ้นทะเบียน (ระบบFSW) สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สามารถส่งออกสินค้าประมงได้อย่างถูกต้องภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กำหนด

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ