ตรวจสอบสินค้าส่งออก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)


ตรวจสอบสินค้าส่งออก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย) ตรวจสอบสัตว์น้ำมีชีวิต ได้แก่ หอยแครง สัตว์น้ำแช่เย็น ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม หมึกกล้วย สัตว์น้ำแช่แข็ง ได้แก่ หมึกกระดอง ครีบหมึกกล้วย คอหมึกกล้วยยักษ์ หนวดหมึกกล้วยยักษ์ ปลาทูลัง ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผลการตรวจสอบสัตว์น้ำถูกต้องตามสำแดงในใบแจ้งดำเนินการ ส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจปล่อยตามระเบียบต่อไป

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย)

 เลขที่ 228 หมู่ 6  บ้านจอมกิตติ  ต. เวียง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย  57150     ossfish@hotmail.com   053777504   053777505   แฟนเพจ