ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน วันที่ 9 มีนาคม 2564

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์


ประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน วันที่ 9 มีนาคม 2564 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 มีนาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนประจำพื้นที่ด่านศุลกากรช่องจอม (ครอ. ด่านฯ ช่องจอม) อันประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หน่วยงานภาครัฐตัวแทนออกของและผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก พิจารณาปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า–ส่งออก และปัญหาอื่นๆ เพื่อเป็นส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมี นายธนิต วัฒน์ธนนันท์ นายด่านศุลกากรช่องจอม หัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2565   127   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565   110  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565   100  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565   99  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565   84  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2565   78  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2565   74  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2565   74  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565   73  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2565   72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐    Surinfishquarantine@gmail.com   ๐ ๔๔๕๕ ๙๐๘๘