วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมบูรณาการจัดระเบียบจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม

 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 ประชุมบูรณาการจัดระเบียบจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-12-09  |   ข่าววันที่: 2020-12-09 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมจัดระเบียบการผ่านเข้าออกของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม จัดชุดบูรณาการร่วมของหน่วยงานเพื่อตรวจป้องกันและการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 2 โดยมี พันเอก ภาคภูมิ นภากาศ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564  (127)   ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2564  (119)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564  (105)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2564  (103)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564  (103)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564  (96)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564  (96)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564  (91)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564  (91)  ผลการปฏิบัติงานด่านตรวจประมงสุรินทร์ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564  (90)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสุรินทร์

     จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม หมู่ที่ ๑๔ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐