การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-05-31  |   ข่าววันที่: 2017-05-30 |  อ่าน: 333 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดบุรีรัมย์ และการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีนางวิมลมาน  สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 สาขานครราชสีมา และตัวแทนเกษตรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการเลี้ยงปลาในกระชัง และสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560


  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,005)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,738) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,479) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,220) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (974) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (955) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (918) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (864) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (815) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (785) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (695) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (629) แบนเนอร์.. (609) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (579) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (571) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (565) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (563) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (558) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (556) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (540)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000