การประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประมง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 - 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


การประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประมง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 - 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์


HOT การประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประมง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 - 2566..คลิก

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุริยันต์  วรรณวงษ์ ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประมง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2562 - 2566 โดยมีหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประมง และกลุ่มเกษตรกรด้านการประมงในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการประมงของจังหวัดบุรีรัมย์ และร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 180  สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง  จำนวนผู้อ่าน 121 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 83 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนผู้อ่าน 72 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 59 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 57 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 53 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 52 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 43 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียด 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  email  fisheriesburiram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-611 986  FAX 044-611 986  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6