งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 774 ครั้ง
 

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

          ห้ามจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในแหล่งน้ำจืดสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ยกเว้น

          1. พื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ

          2. เบ็ดทุกชนิด เว้นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว

          3. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

          4. สุ่ม ฉมวก และส้อม

          5. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

          6. แหความยาวไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

บทกำหนดโทษ

          ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้   จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ติดต่อสอบถามได้ที่

          สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 103/13 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร./โทรสาร 044 611 986, 044 621 044 E-mail : fisheriesburiram@gmail.com

หรือสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,731)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,920) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,748) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,276) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,126) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,098) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,089) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (1,052) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (986) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (946)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000