งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์


งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน HOT งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน..คลิก

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

          ห้ามจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในแหล่งน้ำจืดสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ยกเว้น

          1. พื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ

          2. เบ็ดทุกชนิด เว้นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว

          3. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

          4. สุ่ม ฉมวก และส้อม

          5. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

          6. แหความยาวไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

บทกำหนดโทษ

          ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้   จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ติดต่อสอบถามได้ที่

          สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 103/13 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร./โทรสาร 044 611 986, 044 621 044 E-mail : fisheriesburiram@gmail.com

หรือสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 180  สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง สวัสดีปีใหม่ 2566 ส่งมอบความสุขด้วยกระเช้าสินค้าประมง  จำนวนผู้อ่าน 121 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565  จำนวนผู้อ่าน 83 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  จำนวนผู้อ่าน 72 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมประมง พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 59 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 57 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 53 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 52 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดประกอบการการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 43 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศเปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

    รายละเอียด 103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  email  fisheriesburiram@gmail.com  โทรศัพท์ 044-611 986  FAX 044-611 986  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6