งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-06-07  |   ข่าววันที่: 2018-06-07 |  อ่าน: 684 ครั้ง
 

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561

          ห้ามจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในแหล่งน้ำจืดสาธารณประโยชน์ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ยกเว้น

          1. พื้นที่แหล่งน้ำปิดที่ไม่ติดต่อกับแม่น้ำ หรือลำธารธรรมชาติ

          2. เบ็ดทุกชนิด เว้นเบ็ดต่อกันเป็นสายมากกว่า 1 ตัว

          3. ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ขนาดกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป

          4. สุ่ม ฉมวก และส้อม

          5. ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง

          6. แหความยาวไม่เกิน 6 ศอก (3 เมตร)

บทกำหนดโทษ

          ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท หรือปรับจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้   จากการทำประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ติดต่อสอบถามได้ที่

          สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 103/13 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โทร./โทรสาร 044 611 986, 044 621 044 E-mail : fisheriesburiram@gmail.com

หรือสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ข้อมูลติดต่อสำนักงานประมงอำเภอ.. (3,488)  เชิญชวนประดับธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560.. (1,862) ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,649) สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการ.. (1,267) โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.. (1,068) ประกาศ : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,039) สัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์.. (1,004) งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2560.. (994) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61.. (925) แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) กรณีปลากระเบนน้ำจืดและสัตว์น้ำตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES.. (888) ข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2559.. (785) โครงการส่งเสริมด้านการประมงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชุมชนจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน.. (739) แบนเนอร์.. (709) หว่านแห จับปลา หรรษา บุรีรัมย์ .. (704) งดจับปลาในฤดูปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (684) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบำเพ็ญเป็นพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (652) ประชุมชี้แจงและจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (646) พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอนาโพธิ์.. (646) ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ เตรียมดำเนินโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง.. (641) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์.. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์

     103/13 ถนนหลักมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000