พลิกฟิ้น คืนนิเวศ ปล่อยปลาคืนธรรมชาติ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พลิกฟิ้น คืนนิเวศ ปล่อยปลาคืนธรรมชาติ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-29  |   ข่าววันที่: 2020-01-29 |  อ่าน: 18 ครั้ง
 

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 101,010 ตัว ลงในแม่น้ำปากพนัง ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ในการ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี โดยมี มีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอปากพนังร่วมต้อนรับและร่วมในพิธีกว่า 1,500 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,723)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (849) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (682) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (654) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (649) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (646) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (575) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (545) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (533) พันธกิจ.. (515) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (511) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (501) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (460) วิสัยทัศน์.. (449) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (448) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (443) การวิเคราะห์ SWOT:.. (442) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (442) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (423) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (415)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370