อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางลดทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางลดทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-30  |   ข่าววันที่: 2020-01-30 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัักสูตร " ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน " ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลที่เข้าร่่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปูทะเล จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิน จำนวน 140 คน ( เกษตรกร 134 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน วิทยากร 2 คน ) ซึ่งดำเนินการการอบรมภาคบรรยายและดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 -22 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านเนินหนองหงส์ อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีเกษตรในโครงการแปลงใหญ่ฯ สนใจเข้าร่วม และได้ผลเต็มประสิทธิภาพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,015)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,483) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,117) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,092) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,062) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,028) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (899) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (814) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (773) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (771) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (735) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (689) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (679) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (658) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (622) พันธกิจ.. (618) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (607) การวิเคราะห์ SWOT:.. (597) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (583) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (562)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370