อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางลดทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางลดทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-30  |   ข่าววันที่: 2020-01-30 |  อ่าน: 12 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้มีโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัักสูตร " ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับการเลี้ยงปูทะเลในบ่อดิน " ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลที่เข้าร่่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปูทะเล จำนวน 4 รุ่น รวมทั้งสิน จำนวน 140 คน ( เกษตรกร 134 คน เจ้าหน้าที่ 4 คน วิทยากร 2 คน ) ซึ่งดำเนินการการอบรมภาคบรรยายและดูงานนอกสถานที่ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 -22 มกราคม 2563 ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านเนินหนองหงส์ อ. หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในการดำเนินการได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีเกษตรในโครงการแปลงใหญ่ฯ สนใจเข้าร่วม และได้ผลเต็มประสิทธิภาพ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,720)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (849) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (682) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (651) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (645) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (631) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (575) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (544) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (524) พันธกิจ.. (514) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (510) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (497) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (459) วิสัยทัศน์.. (448) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (447) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (442) การวิเคราะห์ SWOT:.. (441) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (439) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (423) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (414)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370