ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2017-02-24 |  อ่าน: 438 ครั้ง

 

ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการ กำหนดวัน
เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ