ข่าวกิจกรรม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,362)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (2,136) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (2,030) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,746) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,235) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,189) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,169) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,109) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (1,101) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,064) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (957) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (917) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (897) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (869) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (868) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (825) การวิเคราะห์ SWOT:.. (739) พันธกิจ.. (722) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (702) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (700)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370