กิจกรรม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,309)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,959) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,949) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,658) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,167) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,160) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,149) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,048) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,023) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (910) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (897) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (894) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (865) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (856) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (850) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (812) พันธกิจ.. (710) การวิเคราะห์ SWOT:.. (708) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (688) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (672)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370