กิจกรรม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,661)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (821) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (658) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (633) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (614) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (555) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (521) พันธกิจ.. (498) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (497) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (470) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (443) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (438) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (435) วิสัยทัศน์.. (434) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (422) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (409) การวิเคราะห์ SWOT:.. (408) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (403) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (401) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (399)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370