กิจกรรม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (2,583)  ประวัติหน่วยงาน .. (2,482) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (2,178) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (2,001) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (1,691) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,356) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,317) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,260) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,218) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,178) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (1,031) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (1,002) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (961) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (915) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (915) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (858) การวิเคราะห์ SWOT:.. (789) พันธกิจ.. (766) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (745) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (738)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370