กิจกรรม ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,210)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,779) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,671) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,492) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,119) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,111) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,084) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (938) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (925) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (869) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (834) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (832) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (830) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (801) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (765) พันธกิจ.. (678) การวิเคราะห์ SWOT:.. (666) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (665) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (636) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (623)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370