เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 259 ครั้ง
 

ในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สนง.ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดการบัญชีต้นทุน" ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเกษตกรมาศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงเพาะฟักปูทะเล ณ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปูทะเลปีงบประมาณ 2563 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวน 134 ราย มาร่วมฟังบรรยายและดูงาน ลงพื้นที่บ่อดิน การเลี้ยงปูทะเล ณ หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370