เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เกษตรแปลงใหญ่ ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงาน  

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-03  |   ข่าววันที่: 2020-03-03 |  อ่าน: 32 ครั้ง
 

ในวันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สนง.ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพฯดำเนินการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน "หลักสูตร การบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่ การจัดทำแผนธุรกิจ และการจัดการบัญชีต้นทุน" ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช ได้นำเกษตกรมาศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงเพาะฟักปูทะเล ณ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปูทะเลปีงบประมาณ 2563 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม รวมจำนวน 134 ราย มาร่วมฟังบรรยายและดูงาน ลงพื้นที่บ่อดิน การเลี้ยงปูทะเล ณ หน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,723)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (849) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (682) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (653) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (649) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (646) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (575) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (545) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (533) พันธกิจ.. (515) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (511) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (501) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (460) วิสัยทัศน์.. (449) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (448) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (443) การวิเคราะห์ SWOT:.. (442) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (442) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (423) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (415)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370