อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่ 

ข่าวกิจกรรม


????ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย รัตนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ได้ร่วมกับพนักงานราชกา รเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานโรงเพาะฟัก / บ่อดิน ได้ร่วมกันขนย้ายลูกปลากระดี่ และปลาสลิด ที่เพาะขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลและเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในบ่อดิน ต่อไป ????
** ขณะนี้ทางศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพ่อแมพันธุ์ เพื่อขยายเป็นลูกพันธุ์จำหน่าย เมื่อพร้อมบริการ จะแจ้งให้เกษตรกรทราบ อีกครั้ง **

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำ...  518   การเพาะฟักและอนุบาลปูทะเล โดยศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ   248  ประกาศ ข่าวดีให้เกษตรกร    165  ร่วมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2565   161  คู่มือ (เอกสารแนะนำ) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ...  157  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ณ ศูนย์พัฒนา...  146  การเลี้ยงปูทะเล    144  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่คลองพระราชดำริ    141  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565    140  จองลูกพันธุ์กุ้งขาวสิชล 1   134


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ