อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-02-20  |   ข่าววันที่: 2020-02-20 |  อ่าน: 1,347 ครั้ง
 

????ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายอุทัย รัตนอุบล ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ได้ร่วมกับพนักงานราชกา รเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานโรงเพาะฟัก / บ่อดิน ได้ร่วมกันขนย้ายลูกปลากระดี่ และปลาสลิด ที่เพาะขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลและเลี้ยงเป็นพ่อแม่พันธุ์ ในบ่อดิน ต่อไป ????
** ขณะนี้ทางศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพ่อแมพันธุ์ เพื่อขยายเป็นลูกพันธุ์จำหน่าย เมื่อพร้อมบริการ จะแจ้งให้เกษตรกรทราบ อีกครั้ง **

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370