ปล่อยปลาน้ำจืด ลงสู่แม่น้ำปากพนัง

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปล่อยปลาน้ำจืด ลงสู่แม่น้ำปากพนัง  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-29  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 41 ครั้ง
 

ในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์ฯ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด คืนสู่ธรรมชาติ จำนวน 101,010 ตัว ลงในแม่น้ำปากพนัง ณ บริเวณประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ในการ จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี โดยมี มีพลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธี มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ตรวจการแผ่นดิน หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอปากพนังร่วมต้อนรับและร่วมในพิธีกว่า 1,500 คน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,713)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (844) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (680) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (648) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (644) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (617) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (573) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (539) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (516) พันธกิจ.. (513) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (508) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (493) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (455) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (445) วิสัยทัศน์.. (445) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (439) การวิเคราะห์ SWOT:.. (436) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (432) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (421) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (412)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370