ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.จุฬาภรณ์ - อ.ชะอวด

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.จุฬาภรณ์ - อ.ชะอวด  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-22  |   ข่าววันที่: 2017-02-22 |  อ่าน: 390 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกรอินทรีย์ ในเขตอำเภอชะอวดและอำเภอจุฬาภรณ์

โดยมี คุณจุลณีย์ วันพุทชา กรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ เป้นประธานร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,969)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,338) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,047) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,021) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,008) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (927) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (853) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (792) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (760) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (756) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (700) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (671) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (659) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (609) พันธกิจ.. (608) การวิเคราะห์ SWOT:.. (572) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (570) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (543) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (538) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (535)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370