ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.จุฬาภรณ์ - อ.ชะอวด

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.จุฬาภรณ์ - อ.ชะอวด 

ข่าวกิจกรรม


เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดแก่เกษตรกรอินทรีย์ ในเขตอำเภอชะอวดและอำเภอจุฬาภรณ์

โดยมี คุณจุลณีย์ วันพุทชา กรรมการมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ เป้นประธานร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ