พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน )

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน )  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-01-24  |   ข่าววันที่: 2017-01-24 |  อ่าน: 516 ครั้ง
 

เมื่อวัน เสารืที่ 21 มกราคม 2560  ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 100 วัน แด่พระบาสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ร่วมกับปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 2 ล้านตัว  ณ ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370