ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-29  |   ข่าววันที่: 2021-01-26 |  อ่าน: 71 ครั้ง
 

ระว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2564 นายนเรศ  นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ออกพื้นที่รับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (เกษตรกรทั่วไป) และประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ อำเภอโนนสะอาด จำนวน 20 ราย อำเภอวังสามหมอ จำนวน 30 ราย และในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ อำเภอโนนสัง จำนวน 15 ราย และ อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 15 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 80 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000