ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-27  |   ข่าววันที่: 2021-01-26 |  อ่าน: 79 ครั้ง
 

วันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.สุทัศน์  เผือกจีน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี เป็นประธานมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตะเพียนขาว อำเภอไชยวาน (แปลงปี 2563) ซึ่งได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้นจำนวน 30 ฟาร์ม  จากจำนวนสมาชิก 50 ฟาร์ม และได้มีการสำรวจความพร้อมของเกษตรกร เพื่อการวางแผนเข้าปฏิบัติงานเพื่อเข้าตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานครบทุกฟาร์มต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000