ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาซ่า

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาซ่า 

ปลาประจำหน่วยงาน


ชื่อไทย : ซ่า , คุยราม (อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Labiobarbus siamensis

ขนาดโตเต็มที่ : 10-18 ซม.

ลักษณะ : ลำตัวเพรียวยาว หัวเล็ก และหางคอด ปากเล็ก มีหนวดยาวที่มุมปาก 2 คู่ เกล็ดเล็ก ลำตัวสีเงินวาว มีแถบสีคล้ำพาดตามยาว 5-6 แถบ ข้างลำตัวตอนเหนือครีบอกมีแถบสีคล้ำตามแนวตั้ง ครีบสีจาง หรือเหลืองอ่อน ครีบหลังยาวมาก และมีขอบสีคล้ำ ครีบหางเว้าลึกสีแดงเรื่อ

อาหาร : อินทรียสาร และสัตว์หน้าดินขนาดเล็ก

พฤติกรรม : อยู่เป็นฝูงใหญ่ มักพบรวมกับปลาสร้อยอื่น ๆ

ถิ่นอาศัย : พบในแม่น้ำสายหลักและสาขา รวมถึงแหล่งน้ำหลาก

สถานภาพ : พบมากสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233