ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาตะเพียนปากหนวด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ปลาประจำหน่วยงาน : ปลาตะเพียนปากหนวด 

ปลาประจำหน่วยงาน


ชื่อไทย : จาด , ปากหนวด (อีสาน)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hypsibarbus malcomi

ขนาดโตเต็มที่ : 40-50 ซม.

ลักษณะ : คล้ายปลาตะเพียนขาว แต่ลำตัวเรียวยาวกว่า มีหนวดค่อนข้างยาวที่มุมปาก 2 คู่ เกล็ดใหญ่ ลำตัวสีเงินเทา ครีบสีส้ม และมีขอบสีแดงเรื่อหรือชมพู

อาหาร : พืชน้ำและแมลง

พฤติกรรม : อยู่ในระดับกลางน้ำ ถึงใกล้พื้นท้องน้ำ มีการย้ายถิ่นขึ้นต้นน้ำในฤดูวางไข่

ถิ่นอาศัย : พบในแม่น้ำสายหลักและสาขา

สถานภาพ : พบมากในบางฤดูกาลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233