ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-24  |   ข่าววันที่: 2018-07-19 |  อ่าน: 409 ครั้ง
 

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งฝน จำนวน ๑๔๐ ราย (๑๖๘,๕๐๐ ตัว) และอำเภอหนองหาน จำนวน ๔๐ ราย     (๔๕,๕๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ ราย พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือ ปลายี่สกเทศ        จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ ตัว วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๑๐ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอทุ่งฝน จำนวน ๑๔๐ ราย (๑๖๘,๕๐๐ ตัว) และอำเภอหนองหาน จำนวน ๔๐ ราย (๔๕,๕๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๑๘๐ ราย พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือ ปลายี่สกเทศ  จำนวน ๒๑๔,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000