ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-07-24  |   ข่าววันที่: 2018-07-17 |  อ่าน: 581 ครั้ง
 

         วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุดรธานี สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร ตามโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” (รายเก่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ในจังหวัดอุดรธานี ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอโนนสะอาด จำนวน ๑๓ ราย (๑๓,๕๐๐ ตัว) อำเภอกุมภวาปี จำนวน ๔๔ ราย (๕๐,๕๐๐ ตัว) และอำเภอศรีธาตุ จำนวน ๗๔ ราย (๘๕,๐๐๐ ตัว) รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ ราย  พันธุ์ปลาที่สนับสนุนให้กับเกษตรกร คือ ปลายี่สกเทศ จำนวน ๑๔๙,๐๐๐ ตัว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000