ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นายสมบัติ สิงห์สี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี และ นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ ร่วมประชุมกับ นายอำพล จินดาวงค์ ประมงจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายภรัณญู ถมพลกรัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เพื่อปรึกษาหารือ เรื่อง การบริหารจัดการผลผลิตปลาตะเพียนขาว จังหวัดอุดรธานี โดยมีการคัดเลือกเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาตะเพียนขาว และงานอื่นๆ ดังนี้  ส่งเสริมการเลี้ยงปลาตะเพียนขาว, เพิ่มผลผลิตปลาตะเพียนขาวโดยแปลงใหญ่ และลดต้นทุนการผลิตโดยใช้แหนแดง

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233