ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2565  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี  ดำเนินการประเมินสัตว์น้ำต่อหน่วยลงแรง CPUE ณ หนองหายโศก  ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วิธีการสุ่มจับด้วยข่ายขนาดช่องตา 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร สัตว์น้ำที่สุ่มจับได้ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว ปลายี่สกไทย ปลายี่สกเทศ ปลาหมอไทย ปลาดุกบิ๊กอุย และ ปลาบ้า เป็นต้น

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233