ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ระหว่างวันที่ 19 – 22 เมษายน 2565 นายนเรศ นาเมืองรักษ์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และคณะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ลงพื้นที่ เพื่อสนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่ อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอเพ็ญ อำเภอกู่แก้ว อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี และ อำเภอโนนสัง อำเภอ   ศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวนทั้งสิ้น 105 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233