ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 เมษายน 2565 นายบรรพต พิชคำ นักวิชาการประมงชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการแหล่งน้ำโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำหนองก่าน–สุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ โดยมีนายบุญหลาย กุลนารัตน์ ประมงจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในการจับสัตว์น้ำในครั้งนี้ ดำเนินการด้วยวิธีการขายบัตร ใช้เครื่องมือแห ยอ และสวิง มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ     450 คน สามารถจับผลผลิตได้ประมาณ 1,000 กิโลกรัม ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่เป็น ปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียน และปลากราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000    udonfish@yahoo.com   0 4222 1167   0 4222 3233