ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-12  |   ข่าววันที่: 2017-12-08 |  อ่าน: 263 ครั้ง
 

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง   (Smart Farmer)  ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๒ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อ.โนนสะอาด  อ.กุมภวาปี  และ อ.ศรีธาตุ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในอำเภอกุมภาปี จังหวัดอุดรธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000