ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-12-12  |   ข่าววันที่: 2017-12-07 |  อ่าน: 379 ครั้ง
 

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๔ (อุดรธานี) ได้จัดทำการอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer) ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ ๑ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อ.เมือง  อ.หนองหาน อ.ไชยวาน และ อ.กู่แก้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อุดรธานี

 595 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000